VEĽKÁ BOŽIA SPOLUPRACOVÍČKA

Máj 1995

 Tento mesiac je zvláštnym mesiacom, ktorý v srdciach prebúdza mariánsku úctu. Úctu, ktorá je príjemná aj z vonkajšieho hľadiska: poľné kvety, zástupy detí, ľudové pobožnosti… Všetko toto sú veci, ktoré sú milé, keď ich sprevádza aj srdce. Avšak chcel by som povedať, že naše sestry by sa nemali uspokojiť s tým, čo môže byť len pocitom, ktorý nestačí, ak nie je spojený s hlbokým presvedčením.

   Čo sa týka Panny Márie, úcta a láska, ktorú jej prejavujeme, vychádza aj z faktu, že ona úžasne spolupracovala na našej spáse. To, že k nám Ježiš prišiel, sa stalo preto, že mu to Panna Mária dovolila svojou láskou a bolesťou. Bez toho úplného súhlasu Bohu, ktorý z nej urobil „Pannu bez poškvrny“, „pokornú služobnicu“ a „bolestnú Matku“, nestala by sa „slávnou Bohorodičkou, kráľovnou neba a zeme“.

   Panna  Mária je prvá, skutočná, svätá, veľká božia spolupracovníčka. A s ňou, v jej jasných stopách nevinnosti a obety, myslím na vás, drahé sestry, ktoré túžite po tom, aby ste napodobnili jej príklad čistoty a lásky, odovzdania sa Bohu a službe Cirkvi, aby ste tak so zapálením pre Božiu vôľu priniesli Ježiša ľuďom a ľudí k Ježišovi.

   Táto veľká májová zbožnosť nech sa stane pre vás „májom“ vášho života.Poznámka: Sestry UCT až do posledných konštitúcií v roku 1985 sa nazývali Cooperatrici Carmelitane (Karmelitánske spolupracovníčky).