Ó, Bože, prameň, z ktorého pochádza každý dar na budovanie Cirkvi a na spásu sveta, pošli svojho Ducha, aby vzbudil v mnohých mladých túžbu po forme života čistoty, chudoby a poslušnosti, ktorú si Kristus, tvoj Syn, vybral pre seba, keď prišiel na svet, aby plnil tvoju vôľu.
Zvlášť ťa prosíme o to, aby kontemplatívny a apoštolský ideál, ktorý horel v srdciach karmelitánskych svätých, zapálil mnohé duše a viedol ich k tomu, aby urobili zo svojho života úplný dar pre teba a pre bratov.
Ó, Mária, Matka a Kráľovná Karmelu, spoj našu modlitbu s tvojou a urob, aby rodina, ktorá sa zverila tvojej materinskej ochrane, sa vždy viac včleňovala do srdca Cirkvi, aby živila lásku, zápal a plodnosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.