SRDCE JEŽIŠOVO, SRDCE ÚNIE

Jún 1995

Ježišovo srdce je a stále bude tajomným a nekonečným centrom lásky a bolesti. „…Sic Deus dilexit mundum…“ (Tak Boh miloval svet…). Práve pre túto jeho lásku aj človek mohol v sebe pocítiť lásku k Bohu. Avšak nemiloval dostatočne svojho Boha-človeka, ktorý zaňho trpel a ktorý vzdychal: „Hľa, srdce, ktoré tak milovalo ľudí, ale ktoré bolo tak málo milované…“

   A tak to bude vždy: pokiaľ bude potrebné spasiť čo len jednu dušu, táto láska a bolesť budú vždy vyjadrením Ježišovho srdca. Preto si myslím, že viac než starosť o to, aké miesto zaujme Únia v Karmeli a v Cirkvi, má sa snažiť realizovať v sebe to, aby sa sama stala skutočným Karmelom a malou Cirkvou. O Karmeli sa hovorí, že sa stalo srdcom Cirkvi a srdce Cirkvi zasa nemožno oddeliť od Ježišovho srdca. Preto tak ako je to v Ježišovi, v Cirkvi a na Karmeli, tak sa musí  všetko zakoreniť a rozvíjať aj v Únii.  Skrze lásku a bolesť: Ježišovo srdce, srdce Cirkvi, srdce Karmelu a srdce Únie, toto všetko vidím ako jedinú vyhňu lásky a bolesti, miesto, kde sa stretáva Božia vznešenosť s ľudskou biedou, nerozdelený oheň zápalu a kalich rovnakých utrpení.

   Nezáleží ani tak na tom, čo bude Únia v Cirkvi robiť, kde sa rozšíri, ako ju budú môcť spoznať iní, ako sa má stať sympatická…Ježiš sa staral o dve veci: preukázať svoju lásku a spasiť svojou bolesťou… Ostatné tomu dobre poslúžilo: či už manuálna práca, alebo učenie, starosť o chorých, ako aj blízkosť s priateľmi, hosanna či ukrižuj. Bol milovaný ale aj opustený, tlieskali mu, a odsúdili ho, žehnali mu, a ukrižovali ho.

   Toto všetko malo určitý význam. Ale to, čo dalo všetkému skutočnú cenu, bolo Ježišovo srdce, ktoré je schopné milovať takou láskou, akou je schopný milovať len Boh a schopné trpieť pre nás, nakoľko to vyžaduje bieda celého sveta.

   Ježišovo srdce, buď srdcom našej Únie!