Nech mi nebeská Cirkev pomáha, aby som dokázala verne slúžiť pozemskej Cirkvi, aby som vo svete udržiavala oheň Božej lásky, pracovala pre Božiu slávu, v prospech spásy mojej ako aj bratov a sestier, ktorým chcem byť platnou duchovnou oporou a pre apoštolát ohlasujúci Krista Vykupiteľa žijúceho v pápežovi, biskupoch, kňazoch a vo všetkých zasvätených dušiach s cieľom rýchleho a plného rozšírenia posolstva spásy.