„…sme tu pre službu dobra, aby sa nezastavila láska k Bohu, ktorej nás učila Terézia od Ježiša, aby kňaz našiel stále niekoho, kto mu pomôže, kto ho pochopí, kto ho bude brániť a kto ho bude milovať srdcom ozajstnej sestry, úplne zasvätenej Bohu a Cirkvi, hoci jej údelom je ostať vo svete“.