„Svoj čas v nebi budem tráviť tak, že budem konať dobro na zemi. Nechám padať dážď ruží“.

   Páter Putigan, S.J. začal 3.12. 1925 novénu k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiš, ktorou prosil o dôležitú milosť. Aby vedel, či je vypočutý, žiadal znamenie. Prosil, aby dostal do daru ružu ako garanciu získania milosti. Nikomu nepovedal o novéne, ktorú robil. Na tretí deň dostal žiadanú ružu a získal aj milosť. Začal ďalšiu novénu. Dostal ďalšiu ružu a ďalšiu milosť. A tak sa rozhodol rozšíriť „zázračnú“ novénu, ktorú nazval novénou ruží.
Dnes sa táto novéna koná na celom svete…Je možné ju začať v ktorýkoľvek deň mesiaca. Obvykle ju tí, ktorí si uctievajú sv. Teréziu, robia od 9. do 17. v danom mesiaci.

                                                          MODLITBA NOVÉNY

    Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, ďakujem ti za všetky tvoje dary a milosti, ktorými si obohatil dušu tvojej služobníčky sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš a od Svätej Tváre, učiteľky Cirkvi, počas jej dvadsiatich štyroch rokov, ktoré strávila na tejto zemi. Pre zásluhy tejto tvojej služobníčky, udeľ mi milosť, o ktorú tak veľmi prosím /tu sa vyjadrí milosť, ktorú chceme získať/, ak je to v zhode s tvojou svätou vôľou a pre dobro mojej duše.
Pomôž mojej viere a mojej nádeji, ó, sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš a od Svätej Tváre; uskutočni ešte raz svoj prísľub, že budeš svoj čas v nebi tráviť konaním dobra na zemi a dovoľ, aby som dostal ružu ako znak milosti, o ktorú prosím.

Modlí sa 24-krát Sláva Otcu…ako poďakovanie Bohu za dary, ktoré udelil Terézii počas dvadsiatich štyroch rokov jej pozemského života. Za každým Sláva Otcu… nasleduje invokácia:
„Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiš a od Svätej Tváre, oroduj za nás!“

/Prameň: www.ilcarmelo.it/s.-teresa-di-ges-bambino/novena-delle-rose-html
Časopis Messaggero di Gesú Bambino, settembre 2010, ottobre 2010, novembre 2010/

Spracované: október 2010