ECCE SPONSUM TUUM CRUCIFIXUM
(Hľa, tvoj ukrižovaný Ženích)

Apríl 1995

Na kolenách pred svätostánkom a ešte s čerstvým dojatím po sľuboch, ktoré si práve vyslovila, dostala si v tento pamätný deň svojich sľubov obzvlášť svätý znak: kríž. A keď ti ho kňaz podával, povedal: „Hľa, tvoj ukrižovaný Ženích“, a ty si odpovedala s radosťou, vďačnosťou a s láskou: „Bohu vďaka!“

   Dobre, ale vedela si sa potom pozrieť na svojho Ženícha s odvahou? Snažila si si stále viac uvedomiť jeho oprávnené požiadavky?

   V týchto svätých dňoch sa snaž  byť mu obzvlášť blízko. Dívaj sa na neho v Getsemanskej záhrade, ohnutého k zemi pod ťarchou hriechov celého sveta, s kvapkami  krvi, skľúčeného kvôli tomu, že ho vlastní opustili, zarmúteného pre Judášovu zradu. Pozeraj, s akou „šetrnosťou“  s ním narábali drábi a ako ho potom vysmiali, opľuvali, zauškovali a bičovali, odsúdili a ukrižovali.

   Je to tvoj Ženích, vieš? Ten, ktorému si sa odovzdala, ktorého máš preto nasledovať a ktorému sa máš pripodobniť! Je jasné, že to si vyžaduje, aby si aj ty prijala ťarchu hriechov iných ľudí, aby si sa stala hostiou na záchranu iných, aby si sa disponovala k prijatiu kríža každého dňa, a to s rozhodnosťou a s láskou.

   Keď ťa zasiahne noc suchopárnosti, prízrak pokušenia alebo malomyseľnosť, spomeň si na svojho Ženícha v Getsemanskej záhrade.  Keď sa budeš cítiť nepochopená vo svojej bolesti, keď si budeš myslieť, že ťa nik nechápe, keď ťa niekto blízky zradí, mysli na bolestnú samotu tvojho Ženícha práve v túto tak ťažkú hodinu. Ak by si aj bola nespravodlivo obvinená, ba aj odsúdená, pripomeň si dôstojné Ježišovo ticho pred jeho nepriateľmi. A tiež v malých nepríjemnostiach každého dňa – vo fyzickej únave, fyzických bolestiach – spomeň si na to, že si prijala na seba to, že sa staneš ako on, ktorý z každého utrpenia urobil prostriedok spásy.

   Maj ho vždy pred očami, v mysli aj v srdci, a pamätaj, že niet väčších bolestí, ako boli tie, ktoré skúsil on, že niet horších úzkostí než boli tie jeho! Jeho veľkodušné obetovanie nech je tvojím vzorom. A hovorím ti: Neboj sa! Ten, ktorý ťa povolal k manželstvu s Ukrižovaným, ten ťa aj predurčil k tomu, aby si kraľovala so Zmŕtvychvstalým.

   Ak budeš vedieť zomrieť s ním a ako on, ako on a s ním budeš žiť a bude to triumf večného a osláveného života v spoločenstve s Otcom. Všetok triumf svätých, ako aj sláva mučeníkov a videnie čistých duší budú tvojím.

Tak ako vo svetle a tieňoch týchto svätých dní, tak ako aj v utrpeniach celého života, vždy pozeraj hore, silne objímajúc svojho ukrižovaného Ženícha.