Luis Martin, narodený v Bordeaux /Francúzsko/ 22.8.1823. Detstvo a mladosť strávil v Avignone a v Strasburgu a definitívne sa usídlil v Alencone. Chcel sa stať rehol’níkom
u Kanonikov sv. Bernarda, ale nebol prijatý, lebo nevedel latinsky. Potom začal svoju profesiu hodinára.
Zelia Guérin sa narodila v Gandelain 23.12.1831. Presťahuje sa do Alenconu v r.1844.
Podobne ako jej manžel sníva o zasvätenom živote, ale po rozhovore s predstavenou pochopí, že to nie je vôľa Božia. Začne sa teda zaoberať čipkárstvom slávnej alenconskej krajky a stáva sa z nej šikovná remeselníčka.
13.7.1858 v kostole Notre-Dame v Alencone, Luis a Zelia sa po krátkom zasnúbení zosobášia. Narodí sa z nich 9 detí /4 zomrú v útlom veku/, medzi nimi sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš.
Po predčasnej Zeliinej smrti, 28.8.1877, manžel s dcérami sa presťahujú do Lisieux. Po prvom záchvate paralýzy, Luis je umiestnený na tri roky v Bon Sauveur v Caen pre cerebrálnu arteriosklerózu. 29.7.1894 umiera na zámku La Musse, neďaleko Evreux.
Kauza pre blahorečenie a svätorečenie Luisa Martina a Zelie Guerinovej boli vedené
v diecéze Bayeux-Lisieux a v Sées, od r.1957 do r.1960 a odoslané do Ríma na prehodnotenie Kongregáciou pre kauzy svätých. 26.3.1994 Ján Pavol II. Prehlásil manželov Martinových za ctihodných, uznajúc heroické cnosti každého z nich.
29. júna 2002 bol uzdravený Peter Schiliró, novorodenec s „ťažkým syndrómom pľúcnej hypertenzie“/poznámka: ide o to, že pľúca dieťaťa nedokážu v dostatočnej miere zabezpečit‘ okysličenie krvi, následkom čoho vzniká závažná hypoxia, čo vedie k ďalším závažným ohrozeniam celého organizmu/. Lekárski odborníci a teologickí konsultori pre prípady svätých vyjadrili pozitívny názor na uzdravenie, ktoré Boh urobil na príhovor manželov Martinových. 3. 7. 2008 Benedikt XVI. schválil zázrak Petrovho uzdravenia. Obrad blahorečenia sa udial v Lisieux, v Bazilike sv. Terézie 19.10.2008. Ich ostatky sú uložené v krypte Baziliky v Lisieux.
Teraz je potrebný druhý zázrak, aby rodičia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš boli vyhlásení za svätých. Aj tento zázrak, aby mohol byť použitý pre ich svätorečenie, má sa získat‘ na príhovor obidvoch manželov, nie jednotlivo. Tak mená bl. rodičov Martinových budú môct‘ byť zapísané v kalendári svätých univerzálnej Cirkvi.Novéna k blahosl. Luisovi a Zelii Martinovým na obdržanie milostí a pre ich svätorečenie:
Ó, Bože, náš Otec, ďakujem Ti, že si nám dal bl. Luisa Martina a Zéliu Guerinovú, ktorí v jednote a vernosti manželstva nám ponúkli svedectvo príkladného kresťanského života, plniac si svoje každodenné povinnosti podl’a ducha evanjelia. Vychovali početnú rodinu cez skúšky, žiale a utrpenia, preukázali svoju dôveru v Teba a veľkodušné priľnutie k tvojej vôli. Pane, daj nám poznať Tvoje zámery s nimi a udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím /…/
v nádeji, že otec a matka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiš budú môct‘ byť skoro pripočítaní k svätým Cirkvi ako vzor pre rodiny našich čias.

Amen.