COR UNUM (Jedno srdce)

Marec 1995

   Svätý Jozef nám už priniesol prvý útulok a prvé kanonické schválenie, a teraz nám prináša aj prvý obežník. A s ním aj napomenutia a program.

   Cor unum! Jedno srdce! Áno, také chcú byť všetky sestry a taká má byť „Unione“. Jedno srdce! Aké? To Ježišovo, s ktorým sa zjednocujú a s ktorým  zjednocujú aj všetky údery biedneho ľudského srdca. V Nazarete tvorili Ježiš, Mária a Jozef jednotu; vo večeradle boli apoštoli s Ježišom jedno srdce, tak ako na Turíce – spolu s Pannou Máriou. Božiu prítomnosť je možné spoznať podľa jednoty sŕdc, a zasa v nezhodách je možné vidieť ľudský faktor.

   Čím viac sú duše spojené modlitbou, láskou, obetou, tým viac je tam Ten, ktorý povedal: „Buďte jedno, ako ja a Otec sme jedno“. Milosť vždy zjednocuje, hriech rozdeľuje. Preto každý dobrý skutok, aj keď ukrytý, duše spája a naopak, každý nedostatok, aj keď skrytý, ich rozdeľuje.

   Neznamená to, že každá stabilná jednota je výsledkom rovnakých túžob, ale je jednotou vôle, ktorá chce zvíťaziť nad zlom.  Byť jedno srdce s Ježišom, Máriou a Jozefom znamená túžiť po svätosti, či už vlastnej, alebo svätosti bratov a sestier, znamená pracovať zo všetkých síl pre víťazstvo svätej Matky Cirkvi, radostne trpieť, a tak pokračovať v naplnení Ježišovho utrpenia.

Poznámka: Tento krátky príspevok pátra Luigiho je akoby úvodníkom do obežníkov, ktoré začali vychádzať 19. marca 1955 a boli napísané ručne.

Prvý vybudovaný dom pre sestry bol tzv. Ospizio san Giuseppe (Útulok svätého Jozefa), budova, ktorá sa nachádza zboku sanktuária La Madonnina v Capannori(Lucca) a kde 16. júla 1947 uzrie svetlo sveta Unione Carmelitana Teresiana. Prvé oficiálne schválenie je udelené arcibiskupom Luccy – Mons. Antoniom Torrinim 19.3. 1951. Vtedy to ešte nebol sekulárny inštitút, ale Pia unione (zbožné zhromaždenie).