Skoro tak ako slávnemu Šimonovi Stockovi, aj tebe, dcérka, sa Kráľovná Karmelu tajomne a prozreteľne ukázala na tvojej ceste, aby ťa zaodela svojím šatom: ako znakom bratstva, štítom v nebezpečenstvách a dôkazom večnej spásy.

   A ty, dojatá, na kolenách a vyznávajúc svoju biedu, ale zároveň upriamená svojím duchom k nebu, s vďačnosťou a zápalom si prijala šat, ktorý je toho viditeľným znakom: hnedý škapuliar rádu.

   Týmto aktom sa tvoja obliečka začala, ale neskončila. Tento malý kúsok látky naznačoval oveľa väčšiu a žiarivejšiu obliečku. Prostredníctvom pokory rozumu, čistoty srdca a umŕtvenia zmyslov ťa pozývala, aby si si obliekla – stále viac a vždy lepšie – Máriin šat, ktorým sú jej čnosti. Pod vonkajším skromným zovňajškom sa zaodievaš do bieleho plášťa nevinnosti Panny Márie, dávaš si červený pás jej ohnivej lásky a berieš si zelený závoj jej neochvejnej nádeje. Lebo škapuliar je pozvaním neba k tomu, aby si sa zaodela samotnou Máriou.

   Obliecť si Máriu!… Áno, dcérka, pochop dobre svoje povolanie, ktoré je toto a nie iné. Či už v Cirkvi alebo v spoločnosti, nemáš byť len chválou Panny, alebo jej obdivovateľkou: máš byť jej pokračovaním v čase, akoby  reinkarnáciou jej čistoty, lásky a veľkodušnosti. Obliecť si Máriu až do takého stupňa, že by si vás bolo možné spliesť – takú pokornú, milú, skromnú, milujúcu, nebeskú a zároveň ľudskú.

   Takú, aké by mali byť všetky Božie dcéry a zároveň takú, akou nie je žiadna z nich. Nie excentrickú, ale jednoduchú v čnostiach; nie čudnú, ale výnimočú svätosťou; nie domýšľavú, ale  skutočne múdru; nie poplašenú, ale plnú zápalu; nie bažiacu po nebeských zjaveniach, ale tú, ktorá je naplnená veľkými Božími tajomstvami…

   Tak  ako ona: ňou zaodetá, skoro ako ona: Panna a Matka… pokorná a veľká… patriaca Bohu aj svojím deťom: toto je mystická obliečka, ku ktorej ťa svätý škapuliar smeruje a pomáha ti v tom.

Poznámka: Obliečka habitu, na ktorú naráža text, sa nevzťahuje na rehoľnú obliečku (členovia sekulárnych inštitútov nemajú nosiť habit), ale na prijatie karmelitánskeho škapuliara, ktorý ašpirantky do inštitútu prijímali predtým, než boli prijaté. Tak boli najprv prijaté do Tretieho rádu, a potom do inštitútu.