Kde niet lásky, daj lásku a získaš lásku.

Je lepšie trpieť pre Boha ako robiť zázraky.

Ak chceš byť dokonalý, „predaj“ svoju vôľu a daj ju chudobným v duchu, choď ku Kristovi s poddajnosťou a pokorou a nasleduj ho až na Kalváriu a do hrobu.

Veľmi miluj tých, ktorí ti protirečia a nemajú ťa radi, lebo takto sa rodí láska v tom srdci, v ktorom nie je; rob tak, ako to robí Boh s nami, keď nás miluje, aby sme ho milovali aj my prostredníctvom lásky, ktorú nám On dáva.

Uvažuj o tej nekonečnej múdrosti a o ukrytom tajomstve. Aký pokoj, aká láska, aké ticho sú v tom Božskom Srdci, aké jemné poznanie je to, ktorému tam Boh učí!

Nechaj sa poučovať, nechaj si rozkazovať, nechaj sa podriadiť a aby sa tebou opovrhovalo a budeš dokonalý.

Aby si Boh zamiloval dušu, neuprie svoj zrak na jej veľkosti, ale na veľkosti jej pokory.

Ži v pokoji, zaháňajúc od seba starosti a bez toho, aby si myslel na to, čo bude; budeš tak slúžiť Bohu tak, ako sa jemu páči a budeš v Ňom spočívať.

Ako ten, kto tlačí voz hore brehom, tak kráča k Bohu duša, ktorá nezapudzuje starosti a neuháša svojej nezriadené túžby.