Verná pôvodnej inšpirácii zakladateľa, každá sestra miluje Krista Vykupiteľa a kňaza a v duchu viery ho spoznáva hlavne v jeho apoštoloch – či už je to Petrov nástupca alebo jednotliví kňazi.
Ako skutočná sestra a matka podľa vzoru Márie a žien, ktoré nasledovali Ježiša z Galiley až na Kalváriu, ponúka všetkým kňazom, aj keď zvlášť karmelitánom, duchovnú pomoc a podľa svojich možností sprevádza ich na ceste vernosti ich povolaniu.
„Skoro ako Božia Matka, a iste viac ako akákoľvek pozemská matka, nosí v srdci tajomstvo života výnimočnej zodpovednosti: Ježiša v jeho kňazoch, Ježiša v jeho povolaných…Ježiša v tých údoch, ktoré sú najmilšie jeho srdcu“ /p.Luigi, zakladateľ/.
Poháňaná duchom spolupráce s misionármi a animovaná túžbou, aby Kristovo Kráľovstvo sa rozšírilo do celej zeme, je otvorená aj pre misionársku službu.