Páter Luigi dell´Immacolata/Alojz od Nepoškvrnenej P.Márie,1911 – 1983/, bol karmelitánom, ktorého Boh povolal, aby vznikol v Cirkvi nový ženský sekulárny inštitút, Karmelitánsko-tereziánska únia/Unione Carmelitana Teresiana/.