Každá zasvätená v Karmelitánsko-tereziánskej únii posilňuje a živí svoj život a svoje svedectvo vo svete neustálou snahou o vždy intímnejší a osobnejší vzťah s Bohom. V modlitbe a v škole sv. Terézie od Ježiša a sv. Jána z Kríža ho vníma ako Otca, priateľa, ženícha, brata a spoločníka na ceste. Na stále obnovovanej skutočnosti, že Ježiš je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, žije duchom modlitby a počas dňa si nachádza priestor, aby bola sama s Bohom podľa ducha tereziánskeho Karmelu. Chce udržiavať zažatý oheň Božej lásky vo svete a pomáhať svojím blížnym, aby otvorili svoje srdce Pánovi, ktorý stojí pri dverách každého z nás a čaká len na to, aby bol pozvaný ďalej. Aj keď rovnako slabá ako ostatní, ale silná prítomnosťou božou, neustále obnovovanou, chce svedčiť hlavne o jeho milosrdenstve a nežnosti, aby svet uveril v Lásku.