Karmelitánska rodina má svoje korene v dosť ďalekej minulosti a svoje meno má od pôvodného miesta, hory Karmel v Izraeli. Je to jediný rehoľný rád, ktorý vznikol vo Svätej zemi, na hore proroka Eliáša a ktorý bol zasvätený Panne Márii Karmelskej. Práve tieto dve postavy – postava sv.Eliáša a Panny Márie, boli počiatkom povolania prvých karmelitánov. Prorok ich vedie k neustálemu hľadaniu Boha a k túžbe učiť ľudí pozerať „hore“.
Od Panny Márie preberajú ochotu k načúvaniu každého Božieho slova a hlbokú nazaretskú spiritualitu, ich povolaním je kontemplácia.