Páter Luigi dell´Immacolata návrat
 

Edit Stein
Páter Luigi dell´Immacolata/Alojz od Nepoškvrnenej P.Márie,1911 – 1983/, bol karmelitánom, ktorého Boh povolal, aby vznikol v Cirkvi nový ženský sekulárny inštitút, Karmelitánsko-tereziánska únia/Unione Carmelitana Teresiana/.

 
     
 

© 2009, Karmelitánsko-tereziánska únia