Karmelitánsko
        tereziánska
                     únia

Ako ty, Mária...

  Ako ty, Mária, naša
  Kráľovná a náš vzor,
  pokorné, poslušné,
  čisté, pracovité verné
  spolupracovníčky
  tvojho syna Ježiša,
  v Cirkvi a pre Cirkev

Z formule zasvätenia  

 
Nech mi nebeská Cirkev pomáha, aby som dokázala verne slúžiť pozemskej Cirkvi, aby som vo svete udržiavala oheň Božej lásky, pracovala pre Božiu slávu, v prospech spásy mojej ako aj bratov a sestier, ktorým chcem byť platnou duchovnou oporou a pre apoštolát ohlasujúci Krista Vykupiteľa žijúceho v pápežovi, biskupoch, kňazoch a vo všetkých zasvätených dušiach s cieľom rýchleho a plného rozšírenia posolstva spás