Karmelitánsko
        tereziánska
                     únia

Ako ty, Mária...

  Ako ty, Mária, naša
  Kráľovná a náš vzor,
  pokorné, poslušné,
  čisté, pracovité verné
  spolupracovníčky
  tvojho syna Ježiša,
  v Cirkvi a pre Cirkev

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš letí do vesmíru

 
17. augusta 2008 navštívil Bosé karmelitánky v New Caney (USA) dlho očakávaný priateľ komunity, astronaut, veliteľ Ron Garan. Ron bol členom posádky kozmickej lode Discovery, ktorá v dňoch 31. mája až 14. júna 2008 mala spojiť laboratórny japonský modul Kibo /nádej/ k vesmírnej medzinárodnej stanici. Ronova misia spočívala v tom, že mal ísť do vesmíru, priviazaný len lanom na nohe na ramene robota, ktorý bol riadený zvnútra stanice iným členom posádky, aby vsadil japonský modul do správnej a bezpečnej pozície a aby potom pokračoval na vonkajších opravách vesmírnej stanice. NASA pripravila krátke video z misie, ktoré dovolilo počuť a vidieť niečo z toho, čo prebiehalo „vo vnútri“ lode a stanice.
Ešte na jar v r.2008 tento veliteľ telefonoval do kláštora, aby prosil o modlitby pre cestu a ponúkol sa, že ponesie do vesmíru malú svätú vec, ktorú mu sestry dali. Čo to bolo? Komunita pamätala na slová sv. Terézie z Lisieux: „Cítim povolanie apoštola. Chcela by som prejsť celou zemou, ohlasovať tvoje meno a vsadiť do neveriacej zeme tvoj slávny kríž. Avšak, môj Milovaný, len toto jedno poslanie by mi nestačilo. Túžim zároveň ohlasovať evanjelium do piatich častí sveta, až na najvzdialenejšie ostrovy“/Dejiny duše/. S týmto úmyslom zverili karmelitánky astronautovi relikviu sv. Terézie, aby ju vyniesol do vesmíru. Počas 14-tich dní táto relikvia prešla 9 177 030 km okolo sveta, rýchlosťou 27 291 km za hodinu! Počas tohto obdobia komunita sestier intenzívnou modlitbou prosila sv. Teréziu, aby sypala dážď ruží z vesmíru na zem. Jej univerzálne povolanie tak došlo až k hraniciam vesmíru.